Kategooria — Andurid ja detektorid

Ioondetektori ahel [staatilise laengu detektor]

Järgmises postituses käsitletakse lihtsat ioondetektori vooluringi, mida saab kasutada ka kõrgepingeahelatest tekitatud staatilise laengu tuvastamiseks. Staatilise laengu võib tekitada ka […]