Mis on binaarfaasi vahetuse sisestamine: vooluringi skeem ja selle eelised

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks

Suhtlemine on teabe edastamise protsess ühest kohast teise. Tänapäeval kasutatakse erinevaid sidevahendeid. Suhtlusvaldkonna areng kiirenes maailmasõja ajal. Juhtmega sidemeetoditest alates oleme liikunud traadita side poole. Analoogsuhtlusmeetoditest alates oleme liikunud digitaalsete kommunikatsioonimeetodite poole. Kuna traadita side oli tõhusam, võeti kasutusele mitmesugused tehnikad, et muuta see usaldusväärsemaks ja turvalisemaks. Üks sellistest andmete pikki vahemaid edastamiseks kasutatavatest meetoditest on modulatsioon. Binaarfaasi vahetuse sisestamine on üks digitaalse modulatsiooni meetoditest.

Mis on binaarfaasi vahetuse sisestamine?

Digitaalses modulatsioonis viiakse analooglaine asemel digitaalsed andmed ühest kohast teise. Siin edastatakse loogika tase kõrge ja loogika tase madal. Digitaalses modulatsioonis kasutatav põhiriba signaal on 0 ja 1 kujul. Põhiriba signaali loogilise taseme põhjal varieeruvad kanduri lainekuju omadused.
Selles binaarses faasinihke võtmes varieeritakse kandja lainekuju faasi vastavalt digitaalsele põhiriba signaalile. Kuna digitaalsel põhiribasignaalil on ainult kaks taset, kas 0 või 1, tuleneb sellest ka nimi “Binaarne”.

Binaarfaasi vahetuse võtmemodulatsioon

Selles modulatsioonis varieerub kandja faas. Kui põhiriba signaal on loogikal -1, jääb kandelaine faas muutumatuks. Kui põhiriba signaali loogikatase on madal-0, pööratakse kandesignaali faas ümber. Seega, kui selles baasribasignaalis on loogika -0, läbib selle modulatsioonimeetodi korral kandesignaali faas 180 ° faasinihke.Vooluringi skeem

Binaarne faasinihe-klahvistamise-skeem

binaar-faas-nihe-klahvistamise-skeem

Selles digitaalses modulatsioonimeetodis tuleb kandesignaali faas ümber pöörata, kui põhiriba signaalis tuvastatakse loogika tase 0. Seda saab saavutada, korrutades sinusoidse kanduri lainekuju -1-ga. See muudab selle modulatsiooni rakendamise väga lihtsaks.

Lainekuju

See modulatsioon seisab silmitsi kanduri lainekuju suure kaldega üleminekutega ja need võivad tekitada kõrgsageduslikku energiat, mis võib häirida teisi raadiosignaale ja süsteemi moonutada. Niisiis, sujuvate üleminekute jaoks peaks digitaalse bitiperiood olema võrdne ühe täieliku kandjatsükliga ning tuleks teha digitaalsete üleminekute sünkroniseerimine kanduri lainekujuga.


Binaarne faas-nihe-klahvistamise lainekuju

binaarne faas-nihe-klahvistamise lainekuju

Koherentne detektor koos faasiluku silmus kasutatakse vastuvõtja otsas demoduleerimiseks. Enne modulatsiooni kodeeritakse teatesignaal, kasutades NRZ meetod.

Eelised ja puudused

  • Põhiriba binaarse 0 ja 1 eraldamine kanduri 180 ° faasinihkega muudab selle modulatsiooni tugevamaks, võimaldades andmeid edastada suurematele vahemaadele.
  • Siin kasutatav vastuvõtja on võrreldes teiste tehnikatega väga lihtne.
  • Siin edastatakse kandja sümboli kohta ainult üks bitt. Seega on andmeedastuskiirus teiste tehnikatega võrreldes väiksem.
  • See digitaalse modulatsiooni tehnika ei ole ribalaiusega efektiivne võrreldes teiste meetoditega.

Seda modulatsioon meetodit on lihtne rakendada ja see on vähem kulukas. Seda meetodit kasutatakse mobiilsidetornides andmete kaugekandmiseks, kanali hindamise protsessiks. Mis on binaarfaasi vahetuse sisestamise peamine puudus?