Mis on Half Bridge Inverter: vooluringi skeem ja selle töö

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks

Inverter on jõuelektrooniline muundur, mis muundab otsese jõu vahelduvvooluks. Selle inverteriseadme abil saame muuta alalisvoolu muutuva vahelduvvoolu võimsuseks, mis muutuva sageduse ja pingena. Teiseks saame sellest inverterist varieerida sagedust, st suudame vastavalt vajadusele genereerida 40Hz, 50Hz, 60Hz sagedusi. Kui alalisvoolu sisend on pingeallikas, on inverter tuntud kui VSI (pingeallika inverter). Inverterid vajavad nelja lülitusseadet, poolsilla inverter aga kahte lülitusseadet. Sillainverterid on kahte tüüpi, need on poolsillad inverter ja täissilla inverter. Selles artiklis käsitletakse poolsilla inverterit.

Mis on Half Bridge Inverter?

Inverter on seade, mis muundab alalispinge vahelduvpingeks ja koosneb neljast lülitist, samal ajal kui poolsilla muundur vajab kahte dioodi ja kahte lülitit, mis on ühendatud paralleelselt. Need kaks lülitit on täiendavad lülitid, mis tähendab, et kui esimene lüliti on SEES, on teine ​​lüliti VÄLJAS. Samamoodi, kui teine ​​lüliti on SEES, on esimene lüliti VÄLJAS.


Ühefaasiline poole silla inverter koos takistusliku koormusega

Resistiivse koormusega ühefaasilise poolsilla muunduri skeem on näidatud allpool toodud joonisel.

Half Bridge inverter

Half Bridge inverterKus RL on takistuskoormus, Vs/ 2 on pingeallikas S1ja Skakson kaks lülitit, st0on praegune. Kus iga lüliti on ühendatud dioodidega D1ja Dkaksparalleelselt. Ülaltoodud joonisel on lülitid S1ja Skakson iseliikuvad lülitid. Lüliti S1juhib siis, kui pinge on positiivne ja vool negatiivne, lüliti Skaksjuhib, kui pinge on negatiivne, ja vool on negatiivne. The diood D1juhib, kui pinge on positiivne ja vool negatiivne, diood Dkaksjuhib, kui pinge on negatiivne ja vool positiivne.

Juhtum 1 (kui lüliti S1on SEES ja Skakson välja lülitatud): Kui lüliti S1on SEES ajavahemikul 0 kuni T / 2, diood D1ja Dkakson vastupidises eelarvamuses ja Skakslüliti on väljas.

KVL-i (Kirchhoffi pingeseaduse) rakendamine


Vs/ 2-V0= 0

Kus väljundpinge V0= Vs/ kaks

Kus väljundvool i0= V0/ R = Vs/ 2r

Toitevoolu või lülitusvoolu korral on voolu iS1= i0 = Vs / 2R, stS2= 0 ja dioodivool iD1= iD2= 0.

Juhtum 2 (kui lüliti Skakson SEES ja S1on välja lülitatud) : Kui lüliti Skakson sisse lülitatud ajavahemikust T / 2 kuni T, diood D1ja Dkakson vastupidises eelarvamuses ja S1lüliti on väljas.

KVL-i (Kirchhoffi pingeseaduse) rakendamine

Vs/ 2 + V0= 0

Kus väljundpinge V0= -Vs/ kaks

Kus väljundvool i0= V0/ R = -Vs/ 2r

Toitevoolu või lülitusvoolu korral on voolu iS1= 0, stS2= i0= -Vs/ 2R ja dioodivool iD1= iD2= 0.

Ühefaasiline poolsilla muunduri väljundpinge lainekuju on näidatud alloleval joonisel.

Poolsilla muunduri väljundpinge lainekuju

Poolsilla muunduri väljundpinge lainekuju

Väljundpinge keskmine väärtus on

Seega on väljundpinge lainekuju aja „T” teisendamisest teljeks „ωt” näidatud alloleval joonisel

Väljundpinge lainekuju ajatelje teisendamine

Väljundpinge lainekuju ajatelje teisendamine

Kui korrutatakse nulliga, siis on see null Kui korrutatakse T / 2-ga, siis on see T / 2 = π Kui korrutatakse T-ga, siis on see T = 2π / 2 = 3π ja nii edasi. Nii saame selle ajatelje teisendada teljeks ωt.

Väljundpinge ja väljundvoolu keskmine väärtus on

V0 (keskm.)= 0

Mina0 (keskm.)= 0

Väljundpinge ja väljundvoolu RMS väärtus on

V0 (RMS)= VS/ kaks

Mina0 (RMS)= V0 (RMS)/ R = VS/ 2r

Väljundpinge, mille me inverterisse saame, pole puhas siinuslaine, st ruutlaine. Väljundpinge koos põhikomponendiga on näidatud alloleval joonisel.

Väljundpinge lainekuju põhikomponendiga

Väljundpinge lainekuju põhikomponendiga

Fourieri seeria kasutamine

Kus Cn, tonja bnon

bn= VS/ nᴨ (1-cosnᴨ)

Bn= 0 paarisarvude (n = 2,4,6… ..) ja b asendamiseln= 2Vs / nπ paaritu arvu asendamisel (n = 1,3,5 ……). Asendaja bn= 2Vs / nπ ja an= 0 C-snsaab Cn= 2Vs / nπ.

ϕn= nii-1(kunin/ bn) = 0

V01 ( ωt) = 2 VS/ ᴨ * (ilma ωt )

Asendaja V0 (keskm.)= 0 sisse saab

Võrrandi (1) võib kirjutada ka järgmiselt

V0 ( ωt) = 2 VS/ ᴨ * (ilma ωt ) + kaks VS/ 3ᴨ * (Sin3 ωt ) + kaks VS/ 5ᴨ * (Sin5 ωt ) + …… .. + ∞

V0 ( ωt) = V01 ( ωt) + V03 ( ωt) + V05 ( ωt)

Ülaltoodud avaldis on väljundpinge, mis koosneb põhipingest ja paarituist harmoonilistest. Nende harmooniliste komponentide eemaldamiseks on kaks meetodit: kasutada filtriahelat ja kasutada impulsi laiuse modulatsiooni tehnikat.

Põhipinge võib kirjutada järgmiselt

V01 ( ωt) = 2VS/ ᴨ * (ilma ωt )

Põhipinge maksimaalne väärtus

V01 (max)= 2VS/ ᴨ

Põhipinge RMS väärtus on

V01 (RMS)= 2VS/ √2ᴨ = √2VS/ ᴨ

RMS väljundvoolu põhikomponent on

Mina01 (RMS)= V01 (RMS)/ R

Peame saama moonutusteguri, moonutustegurit tähistatakse g-ga.

g = V01 (RMS)/ V0 (RMS) = põhipinge efektiivväärtus / kogu väljundpinge efektiivväärtus

Asendades V01 (RMS) ja V0 (RMS) väärtused grammides saavad

g = 2√2 / ᴨ

Summa harmooniline moonutus on väljendatud

Väljundpinge korral peaks kogu harmooniline moonutus THD = 48,43%, kuid vastavalt IEEE-le peaks kogu harmooniline moonutus olema 5%.

Ühefaasilise sildmuunduri põhiline väljundvõimsus on

P01= (V01 (rms))kaks/ R = Ikaks01 (rms)R

Kasutades ülaltoodud valemit, saame arvutada põhilise väljundvõimsuse.

Sel moel saame arvutada ühefaasilise poolsilla inverteri erinevad parameetrid.

Ühefaasiline poolsildi inverter R-L koormusega

R-L koormuse skeem on näidatud allpool toodud joonisel.

Ühefaasiline poolsildi inverter R-L koormusega

Ühefaasiline poolsildi inverter R-L koormusega

R-L koormusega ühefaasilise poolsilla muunduri skeem koosneb kahest lülitist, kahest dioodist ja pingeallikast. R-L koormus on ühendatud A-punkti ja O-punkti vahel, punkti A peetakse alati positiivseks ja punkti O negatiivseks. Kui voolu punktist A asendisse O loetakse vool positiivseks, samamoodi kui voolu punktist A, siis loetakse vool negatiivseks.

R-L koormuse korral on väljundvool aja suhtes eksponentsiaalne funktsioon ja viib väljundpinge nurga alla.

ϕ = nii-1( ω L / R)

R-koormusega ühefaasilise poolsilla muunduri töö

Tööoperatsioon põhineb järgmistel ajaintervallidel

i) I intervall (0 Selle aja jooksul on mõlemad lülitid VÄLJAS ja diood D2 on vastupidises eelarvamuses. Selles intervallis vabastab induktor oma energia dioodi D1 kaudu ja väljundvool väheneb eksponentsiaalselt selle negatiivsest maksimumväärtusest (-Imax) nulli.

Rakendades KVL sellele ajaintervallile

Väljundpinge V0> 0 Väljundvool voolab vastupidises suunas, st0<0 switch current iS1= 0 ja dioodivool iD1= -i0

ii) II intervall (t1 Selle aja jooksul lüliti S1ja Skakson suletud ja S2 on VÄLJAS ning mõlemad dioodid on vastupidises eelpinge olekus. Selles intervallis hakkab induktor energiat salvestama ja väljundvool suureneb nullist selle positiivse max väärtuseni (Imax).

KVL-i rakendamine saab

Väljundpinge V0> 0 Väljundvool voolab ettepoole, st0> 0 lülitusvool iS1= i0ja dioodivool iD1= 0

iii) III intervall (T / 2 Selle aja jooksul lülitatakse mõlemad lülitid S1ja Skakson välja lülitatud ja diood D1on vastupidises eelarvamuses ja Dkaksedastamise eelarvamused on vastupidises eelarvamuses. Selles intervallis vabastab induktor oma energia dioodi D kaudukaks. Väljundvool väheneb positiivsest maksimumväärtusest (Imax) nullini.

KVL-i rakendamine saab

Väljundpinge V0<0 The output current flows in the forward direction, therefore, i0> 0 lülitusvool iS1= 0 ja dioodivool iD1= 0

iv) IV intervall (t2 Selle aja jooksul lüliti S1on väljas ja Skakson suletud ja dioodid D1ja Dkakson vastupidises kallutatuses. Selles intervallis laeti induktiivpool maksimaalse negatiivse väärtuseni (-Imax) nullini.

KVL-i rakendamine saab

Väljundpinge V0<0 The output current flows in the opposite/reverse direction therefore i0<0 switch current iS1= 0 ja dioodivool iD1= 0

Half Bridge inverteri töörežiimid

Half Bridge inverteri töörežiimid

Ajavahemike kokkuvõte on toodud allolevas tabelis

S.NO Ajavahemik Seade juhib Väljundpinge (V0 ) Väljund Praegune ( Mina0 ) Lüliti vool (iS1 ) Lüliti diood (stD1 )
1 01D1V0> 0 Mina0<0 0 - Mina0
kaks t1 S1V0> 0 Mina0> 0 Mina00
3 T / 2kaks DkaksV0<0 Mina0> 0 0 0
4 tkaks Skaks V0<0 Mina0<0 0 0

RL-koormusega ühefaasilise poolsilla muunduri väljundpinge lainekuju on näidatud allpool toodud joonisel.

R-L koormusega ühefaasilise poolsilla muunduri väljundpinge lainekuju

R-L koormusega ühefaasilise poolsilla muunduri väljundpinge lainekuju

Half Bridge Inverter vs Full Bridge Inverter

Poolsilla inverteri ja täissilla inverteri erinevus on näidatud allpool olevas tabelis.

S.NO

Half Bridge inverter

Täissilla inverter

1

Poolsilla inverteri efektiivsus on kõrge Täissilla inverteriskaefektiivsus on kõrge

kaks

Poolsilla inverteris on väljundpinge lainekujud ruudukujulised, peaaegu ruudukujulised või PWM Täissilla inverteris on väljundpinge lainekujud ruudukujulised, peaaegu ruudukujulised või PWM

3

Poolsilla inverteri tipppinge on pool alalisvoolu toitepingest Tippsilla inverteri tipppinge on sama kui alalisvoolu toitepinge

4

Poolsilla inverter sisaldab kahte lülitit Täissilla inverter sisaldab nelja lülitit

5

Väljundpinge on E0= EDC/ kaks Väljundpinge on E0= EDC

6

Põhiline väljundpinge on E1= 0,45 EDC Põhiline väljundpinge on E1= 0,9 EDC

7

Seda tüüpi inverter genereerib bipolaarseid pingeid Seda tüüpi inverter tekitab monopolaarseid pingeid

Eelised

Ühefaasilise poolsilla inverteri eelised on

  • Vooluring on lihtne
  • Maksumus on madal

Puudused

Ühefaasilise poolsilla inverteri puudused on

  • TUF (Transformer Utilization Factor) on madal
  • Efektiivsus on madal

Seega on see kõik ülevaade poolsilla inverterist , käsitletakse poolsilla inverteri ja täissilla inverteri erinevust, eeliseid, puudusi, takisti koormusega ühefaasilist poolsilla inverterit. Siin on teile küsimus, millised on poolsilla inverteri rakendused?